Sadarbībā ar DMAB

LVAF
Sadarabībā ar Dabas muzeja atbalsta biedrību realizētie Latvijas Vides aizsardzības fonda projekti.

2023.

Biedrība „Dabas muzeja atbalsta biedrība” sadarbībā ar LNDM laika posmā no 01.11.2023. līdz 31.08.2023. kopīgi realizē projektu „Vides izglītības darba sekmēšana Dabas muzejā ar digitāliem un taktiliem elementiem” (projekta reģistrācijas Nr.1-08/49/2022). Projekta rezultātā tiks izveidota 3 minūšu gara animācijas filma par invazīvajām un svešzemju sugām Latvijā – ekspozīcijā „Cilvēks un vide”, un izveidoti trīs stendi Braila rakstā zooloģijas ekspozīcijās („Latvijas putni”, „Latvijas zīdītāji”, „Nepērc viņu dzīvības (Vašingtonas konvencija)”).