Darbojies radoši! „Runājošie”  dzīvnieki

17.03.2020.
Darbojies radoši!  „Runājošie”  dzīvnieki
Darbojies radoši! „Runājošie”  dzīvnieki
Foto - LDM arhīvs

Radošais darbs „„Runājošie” dzīvnieki” 

Sekojiet video instrukcijai un izmantojiet zemāk esošo pamācību. Nepieciešams: krāsaini zīmuļi (vai citi krāsu materiāli), šķēres un līmes zīmulis.


Atgādinām, ka, saskaņā ar 12. marta Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, līdz 14. aprīlim muzejs apmeklētājiem ir slēgts. 


Informācija par vīrusu COVID-19 un valstī ieviesto ārkārtējo situāciju: 
https://arkartassituacija.gov.lv
https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu