LVAF

Latvijas vides aizsardzības fonds

Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītie projekti 

Nozares vides projekti

2023. gads

Projekts „Interaktīva izstāde par skudrām un citiem kukaiņiem”

Latvijas Nacionālajā dabas muzejā realizēts projekts „Interaktīva izstāde par skudrām un citiem kukaiņiem” (Nr.1-08/35/2023), kura ietvaros muzeja apmeklētājiem pieejama interaktīva izstāde par kukaiņu daudzveidību „SKUDRA”, noticis seminārs dabaszinātņu priekšmetu pedagogiem un ikvienam interesentam „Kukaiņi un to nozīme dabas procesos”, kā arī citu projekta pasākumu ietvaros stiprināta muzeja kapacitāte.

Plašāka informācija:

Projekts „Mitruma ierobežošana LNDM pagrabtelpās, ģeoloģiskā krājuma saglabāšanas apstākļu nodrošināšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām”

Ar LVAF atbalstu projekta „Mitruma ierobežošana LNDM pagrabtelpās, ģeoloģiskā krājuma saglabāšanas apstākļu nodrošināšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām” (Nr. 1-08/131/2023) ietvaros Latvijas Nacionālā dabas muzeja pagrabtelpās veikti elektroinstalācijas un kosmētiskā remonta darbi, tādējādi nodrošinot mitruma ierobežošanu atsevišķās pagrabtelpās.

Projekta mērķis ir veicināt muzeja ģeoloģiskā krājuma saglabāšanas apstākļu nodrošināšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Šie pasākumi dos iespēju uzlabot krājuma uzglabāšanas apstākļus atsevišķās telpās.

Projekts „Vides izglītības darba sekmēšana Dabas muzejā ar digitāliem un taktiliem elementiem”

Projekta rezultātā muzeja pastāvīgā ekspozīcija „Latvijas putni" papildināta ar izglītojošu informāciju Braila rakstā par putnu dziesmām, putnu spalvu struktūru un veidiem. Zooloģijas ekspozīcijā uzstādīts taktilais stends, kurā pieejama informācija, t.sk. Braila rakstā, par 11 Latvijas savvaļas zvēru ādām, un ikviens apmeklētājs ar taustes palīdzību var sajust āpša, meža cūkas, zaķa, lapsas, stirnas, bebra, vilka un citu zvēru kažokādas.

Pilnveidota ekspozīcija „Cilvēks un vide", kurā uzstādīta projektā izstrādātā animācija, kas vizuāli saistošā un viegli uztveramā veidā skaidro, kas ir invazīvās un svešzemju sugas, un kā tās ietekmē vietējos organismus.

 

2022. gads 

Projekts „Izstāžu „Vides piesārņojuma veidi" un „Gulbji-zināmais un nezināmais" izveidošana Latvijas Nacionālajā dabas muzejā”

Projekta mērķis ir veicināt muzeja apmeklētāju vides izglītību un dažādot muzeja apmeklējuma pieredzi, veicinot Latvijas Nacionālā dabas muzeja (LNDM) konkurētspēju, attīstot muzeja tēlu un stiprinot muzeja piedāvājumu, piedāvājot ne tikai pastāvīgās ekspozīcijas, bet arī tematiskās izstādes.

Šī gada LNDM vides mēneša ietvaros, aktualizējot piesārņojuma tēmu, tika izveidota izstāde, kas veltīta dažādiem piesārņojuma veidiem. Pievēršot uzmanību arī tādiem mazāk zināmajiem piesārņojuma veidiem kā gaismas, smakas, trokšņa un mikroplastmasas piesārņojums.

Šī gada LNDM tematiskā izstāde veltīta gulbjiem, aktualizējot dabas daudzveidības un aizsardzības tēmu, kā arī cilvēka un dabas mijiedarbību. Tika izveidota izstāde, kas veltīta gulbjiem, to daudzveidībai, ekoloģijai, sugu problēmām. Pievēršot uzmanību mazāk zināmajiem faktiem par šiem putniem, gan par ligzdošanu, gan izpēti, gan dabisko ienaidnieku un cilvēka veidoto konstrukciju, kā arī piesārņojuma radīto apdraudējumu.

2021. gads 

Projekts „Muzeja mobilās lietotnes un virtuālās tūres satura, reklāmmateriālu sagatavošana un pieejamības nodrošināšana”.

Ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu projekta ietvaros Dabas muzeja ekspozīcija „Cilvēks un vide” papildināta ar jaunu digitālo saturu par atkritumu apsaimniekošanu.

Atkritumu apsaimniekošana un ieradumi mājsaimniecībās ir  viens no svarīgākajiem, bet arī sarežģītākajiem vides aizsardzības jautājumiem mūsdienās. Lai bērniem saistošā veidā stāstītu par to, izveidota animācijas filma, kurā sekojot atkritumu veidošanās posmiem un ieteicamajai rīcībai, var rast atbildes uz dažādiem jautājumiem.

 • Kur nonāk cilvēku radītie atkritumi?
 • Kāpēc mūsdienās rodas tik daudz atkritumu?
 • Ko darīt, lai ikdienā būtu mazāk atkritumu?

Jebkurš interesents turpmāk varēs īsi iepazīties ar atkritumu apsaimniekošanas politiku un galvenajiem dokumentiem Latvijā:

 • „Atkritumu apsaimniekošanas plānu 2021.–2028. gadam”;
 • „Pāreja uz aprites ekonomikas modeli”;
 • „Plastmasu saturošo izstrādājumu patēriņa samazināšanas likumu”.

Ekspozīcijā apskatāms arī jauns informatīvs stends par videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu. Tajā stāstīts par atkritumu veidiem, to rašanās avotiem, sadalīšanās ilgumu, ietekmi uz dabu un ilgtspējīgas apsaimniekošanas iespējām. Interaktīvā veidā apmeklētājiem dota iespēja šķirot atkritumus, pilnveidot zināšanas un attīstīt izpratni par atkritumiem kā vērtīgu, izmantojamu resursu.

Projekta ietvaros izstrādāta arī muzeja mobilās lietotnes koncepcija un uzsākta tās izstrāde, programmēšana un satura sagatavošanai, t.sk., 360 grādu fotosesija 15 krājuma priekšmetiem, kas mobilajā lietotnē papildinās audiofailu saturu par muzeja ekspozīcijām, piedāvājot arī starpdisciplināru skatījumu muzejā aplūkotajām tēmām.

2020. gads 

Projekts „Daudzfunkcionālas nodarbību telpas un papildus mācību materiālu izveidošana vides izglītības nodarbībām Dabas muzejā" Nr. 1-08/12/2020.

 • Projekta ietvaros izveidota daudzfunkcionāla nodarbību telpa skolēnu grupām ar nepieciešamo aprīkojumu, transformējamiem galdiem un krēsliem, nodarbību materiālu glabāšanas skapjiem u.c. infrastruktūru.
 • Izveidots izglītojošo materiālu komplekts, kas nodrošinās muzeja piedāvātās vides izglītības pasākumu pieejamības paplašināšanu, ekspozīciju noslogojuma samazināšanu, dažādu mērķgrupu interešu respektēšanu un izglītības darba labāku strukturēšanu un kvalitātes uzlabošanu.

Daudzfunkcionāla nodarbības telpa veicinās izpratni par dabā notiekošiem procesiem un nodrošinās ilgtspēju, jo daudzfunkcionāla nodarbību telpa tiks izmantota un būs pieejamas apmeklētājiem vismaz 10 gadus.

2019. gads 

Projekts „Latvijas Dabas muzeja ekspozīciju pilnveidošana” 

Plānotie iepirkumi

 • Ekspozīciju „Dzīvība jūrās no ziemeļiem līdz dienvidiem” – plānots papildināt ar stikla vitrīnu, uzlabot apgaismojumu un atjaunot informāciju tehnoloģiju aprīkojumu;
 • Ekspozīcijā „Mineraloģija” plānots pārveidot sadaļu „Luminiscence”; 
 • Ekspozīcijā „Latviešu etnoģenēze” plānots pārveidot slapjo preparātu demonstrēšanai paredzētās vitrīnas;
 • Ekspozīcijā „Latvijas augi un sēnes” plānots Zauskas priedes telpas kosmētiskais remonts.

Projekts „Latvijas Dabas muzeja ekspozīciju pilnveidošana vides izglītības piedāvājuma paplašināšanai un krājuma saglabāšanas apstākļu uzlabošana”

Plānotie iepirkumi

 • Ekspozīcijā „Latvijas putni” plānots iegādāties informāciju tehnoloģiju aprīkojumu putnu balsu atskaņošanai;
 • Latvijas Dabas muzeja vestibilā plānots izstrādāt saturu e-kioskam; 
 • Ekspozīcijā „Latvijas augi un sēnes”  plānots Zauskas priedes telpas kosmētiskais remonts.

Projekta ietvaros īstenotais

 • Izgatavots skapis Latvijas Dabas muzeja mikoloģiskās (sēņu) kolekcijas glabāšanai.
Mikoloģiskās kolekcijas skapis
Mikoloģiskās kolekcijas skapis

 

2018. gads

Projekts „Latvijas Dabas muzeja ekspozīciju pilnveidošana”

Projekta ietvaros īstenotais

 • Ekspozīcijā „Entomoloģija” papildināta un atjaunota ekspozīcijā esošā informācija:
  • sagatavots digitālais saturs par kukaiņu sistemātiku,
  • izstrādāts skudru pūžņa modelis,
  • izstrādāts sirseņu pūžņa modelis,
  • sagatavota informācija un izgatavots stends par tauriņu migrāciju,
  • sagatavota informācija un izgatavots stends par kukaiņu attīstības ciklu. 
Ekspozīcija „Entomoloģija” - skudru pūžņa modelis
Ekspozīcija „Entomoloģija” - skudru pūžņa modelis
Ekspozīcija „Entomoloģija” - skudru pūžņa modelis
Ekspozīcija „Entomoloģija” - skudru pūžņa modelis
Ekspozīcija „Entomoloģija” - kukaiņu attīstība
Ekspozīcija „Entomoloģija” - kukaiņu attīstība
 • Ekspozīcijā „Latvijas augi un sēnes”:
  • veikta nogriežņa gadskārtu dendrohronoloģiskā datēšana Zauskas priedes stumbram;
  • sagatavota īsfilma par parasto pūsleni;
  • iegādāti un uzstādīti divi stereomikroskopi.

 

 • Ekspozīcijā „Dzīvība jūrās no ziemeļiem līdz dienvidiem” veikti:
  • ekspozīcijas telpas remontdarbi (krāsošana),
  • uz sienas izveidots plēsoņdelfīna gleznojums,
  • atjaunotas un papildinātas aktivitātes un  ekspozīcijas iekārtojums;
  • izgatavotas aktivitātes apmeklētājiem (iespēja samērīt savu augumu ar pingvīniem, noteikt dažādus barības veidus, izvietots zobenzivs skelets u.c.);
  • izgatavotas zivju mulāžas. 
Ekspozīcija „Dzīvība jūrās no ziemeļiem līdz dienvidiem”
Ekspozīcija „Dzīvība jūrās no ziemeļiem līdz dienvidiem” - aktivitātes

Projekts „Latvijas Dabas muzeja kapacitātes stiprināšana darbam ar divām mērķgrupām: jauniešiem un ārvalstu tūristu ģimenēm ar bērniem”

Projekta ietvaros īstenotais

 • Iegādāta foto tehnika muzeja komunikācijas darba nodrošināšanai un arhīva veidošanai; 
 • Komunikācijas nodaļas speciālisti piedalījušies mācībās par sociālo tīklu izmantošanu jauniešu un citu mērķauditoriju piesaistei;
 • Sagatavota un izdota uzdevumu grāmata ģimenēm ar bērniem „Iepazīsti Latvijas Dabas muzeju” latviešu, krievu, vācu un angļu valodā. 
Uzdevumu grāmata "Iepazīsti Latvijas Dabas muzeju"
Uzdevumu grāmata „Iepazīsti Latvijas Dabas muzeju"
Uzdevumu grāmata "Iepazīsti Latvijas Dabas muzeju"
Uzdevumu grāmata „Iepazīsti Latvijas Dabas muzeju"