Īpašumi

Informācija par Latvijas Nacionālā dabas muzeja iznomātiem īpašumiem

Nr. p. k.NomnieksAdreseLīguma darbības termiņšPlatība (kv.m.)Maksa EUR/kv.m. (bez PVN)
1Akciju sabiedrība „Drogas"  K. Barona iela 4, Rīga30.09.2022.286.020.0

Sniegtais atbalsts:
Saskaņā ar 14.07.2020 Ministru kabineta noteikumiem Nr. 453 par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību Latvijas Nacionālais dabas muzejs  akciju sabiedrībai Drogas, reģ. Nr. 40003271420, piemērojis nomas maksas samazinājumu 30% apmērā par 2020.gada novembra mēnesi.  

Lēmums